Болчукчу (лат. advocatusadvoco — чалаар деп сөстен, орустап: адвокат) — каразыттырганнарның база буруудаттырганнарның эргелерин база сонуургалдарын камгалаар база оларга кеземче херээниң чорудулгазының үезинде юридиктиг дуза чедирер арын (кижи).

Болчукчу

ТодарадылгаЭдер

РФ КХЧД-ниң (Россия Федерациязының Кеземче херээ чорудулгазының дүрүмү) 49-ку чүүлүнүң 1-ги кезээ-биле:

Болчукчу – каразыттырганнарның база буруудаттырганнарның эргелерин база сонуургалдарын камгалаар база оларга кеземче херээниң чорудулгазының үезинде юридиктиг дуза чедирер кижи.

ТөөгүЭдер

Болчукчу — бурун шагда тывылган мергежил.

Болчукчу дугайында фильмнерЭдер

Дараазында фильмнер болчукчу дугайында тырттырган.

  • "Шулбустуң болчукчузу", 1997ч (ориг. The Devil's Advocate)
  • "Нюрнбергте процесс"
  • "12 кылыктанган эрлер"
  • "Кыжырыкчыны өлүрер"
  • "Мен - Сэм мен"
  • "Филадельфия"
  • "Болчукчуга Линкольн"