Билья́рд (чамдыкта биллиа́рд; фр. billard) — тускай столдуң азыгларында үттерже борбак сөөктерни кий дээр ыяш ажыглап чууп киирер оюн.

Сөөктер
Оюн эгези
Кагар сөөк биле арткан сөөктер


ДөзүкЭдер

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.