Бай ыяш — чаңгыс дөстен (дөрт-беш, чеди, тос чедир) адырланып кожалаштыр үнген ыяш.

Ону хамнар дагыыр. Бай ыяш санап четпес хөй будуктуг база бооп болур.

Бай ыяштан аңгыда тываларның (база чоок чоннарның) ыдыктыг ыяштары: тел ыяш, хам ыяш.

ДөзүкЭдер

  1. Ч.М. Чап, А.Т. Бөлгүм-оол. Тыва угулзалар, хээлер. Тываның Ю.Ш. Күнзегеш аттыг ном үндүрер чери, Кызыл - 2008ч. 59 ар.