Астыг (адаары: [аъстыг]) (орус. кожаное кольцо, соединяющее один предмет с другим) – кандыг-бир чүвени өске чүвеге тудуштуруп турар хөм дээрбек, ылдырткы.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.