Англия Хааннаашкыны (Англия, англ. England) — Улуг Британияның болгаш Соңгу Ирландияның Каттышкан Хааннаашкынының иштинче кирип турар күрүне (хааннаашкын). Соңгу Ирландияның болгаш Улуг Британияның Каттышкан Хааннаашкынының дээди административтиг болгаш политиктиг кезээ. Англияның чурттакчы чонунуң саны — ниитизи-биле Улуг Британияның 84%.

Англия картада

Англия кажан шагда дайылдажып чораан графтарның каттыжылгазы апарган болгаш бодунуң ады англдардан, V-ки болгаш VI-гы чүс чылдар үезинде аңаа турлагжып алган германнарның бир чонундан укталган. Англияның төвү — Лондон хоорай.

Англия дээрге англи дылдың болгаш Англикан церковьтуң тывылган чери; оон аңгыда Лондон Британ империяның төвү турган. Англия делегейде бир дугаар бүдүрүлге талазы-биле сайзыраңгай чурт турган.

Англия Хааннаашкыны 1708 чылдың май 1-ге чедир аңгы чурт турган, ооң соонда Шотландия-биле каттышкаш Улуг Британияның Хааннаашкыны апарган.

Дөс эдер