Амы-бот (орус. личность) - кижиниң социал шынарларының амы-бот болуп илереп турары. Амы-бот ажыл-чорудулганың болгаш ниитилел харылзааларының тодаргай хевирлериниң чорудулгаларының үезинде хевирлеттинер.


ДөзүкЭдер

Орус-тыва кыска философтуг словарь. М.М.Гаврилова, М.Ш.Артаев (М.С.Хомушкунуң редакторлааны-биле) - Кызыл 1996.