Ала-буга азы Бөдүүн ала-буга (орус. окунь, лат. Perca fluviatilis) - балык.

Кыс ала-буга, 20 см

ДөзүкПравить