X-гу Далай-Лама

Дөрт дугаар Далай-Лама Чүлдүм Чамзы азы Цүлтим Гьяцо (моол. Ендонжамц) 1816 чылда төрүттүнгеш тодарап, 1822 чылда арзылаң дүжүлгеге чалараан, аарыг ужурунда 1837 чылда, чээрби бир харлыында Дээрже чайылган.

ДөзүПравить

  • " К.К.Кудажы, Ю.Ш.Күнзегеш. Улуг-Хем: Тыва чогаалчыларның сеткүүлү 5-6. Доржготов "Судур". 1993чыл."