7 Он айчылдың 280 дугаар хүнү.

Tөрүттүнген хүнЭдер

  • 1953 – Россияның чурукчулар эвилелиниң кежигүнү, чоннуң мастери, камнерез АРТАА Алексей Хертекович төрүттүнген.
  • 1940 – Журналист, чогаалчы ТИМОФЕЕВ Вячеслав Яковлевич төрүттүнген (1940-2004).
  • 1894 – Хамааты дайынның маадыры КОЧЕТОВ Сергей Кузьмич төрүттүнген (1894-1957).