Япон дыл (яп. 日本語, нихоңго ) – япон чоннуң дылы, Японияда күрүне дылы. Ук дылда хостуг чугааланыр кижи саны 140 сая хире, а 125 сая кижилерниң төрээн дылы.

Даштыкы шөлүглерЭдер