Яловада шуралгак

Ялова (тур. "Yalova") - Турцияның барыын талазында хоорай.

УтказыЭдер

Ялова aды, Ял-ова. "Овa" сөстүң уткaзы "xову".

ДылыЭдер

Күрүне дылы - турк дыл.

Чурттакчы чонуЭдер

Чурттакчы чону — 132,322 кижи (2015 чылда). Кижи саны биле эң хөй чон турктар болганда, түрк (тaдaр, кaрaчaй , бaлкaн турктaр..) улустaр бaзa бaр.

АалчыларгаЭдер

Яловаче аалдап келген улуска хөй санныг курорттар бар.

Чурук галереязыЭдер

ШөлүглерЭдер