Ялова (хоорай)

Ялова (тур. Yalova) — Турцияның барыын талазында хоорай.

Яловада шуралгак

УтказыЭдер

Ялова ады, Ял-ова. "Овa" сөстүң утказы "хову".

ДылыЭдер

Күрүне дылы — турк дыл.

Чурттакчы чонуЭдер

Чурттакчы чону — 132,322 кижи (2015 чылда). Кижи саны биле эң хөй чон турктар болганда, түрк (тадар, карачай, балкан турктар..) улустар базa бар.

АалчыларгаЭдер

Яловаче аалдап келген улуска хөй санныг курорттар бар.

Чурук галереязыЭдер

ШөлүглерЭдер