Майык:Государственный деятель Халима Якоб (малайск. Halimah Binti Yacob, حاليمه بنت ياچوب, кит. 哈莉玛·雅各布 там. ஹலிமா பின்தி யாகொப், 1954 чылда август 23 төр.) — сингапурдан политик, бир дугаар херээжен  — Сингапурнуң президентизи. Эрге-дужаалын сентябрь 14 2017 чылдан тура эжелеп турар. Кажан өске кандидаттарны соңгулдаже чөпшээревээнде Халима Якоб ала-чайгаар президенти болган. Январның 2013 чылдан тура август 2017 чылга дээр Сингапурнуң парламентизинге даргалап турган.

Намдары эдер

Ызыгууру болгаш эртеми эдер

Ачазы индий уктуг, ам авазы - малайск уктуг. Ачазы Халима 8 харлыг турда чок болган, ынчангаш авазы чааскаан өстүруп каан[1] .

Училась в двух школах для девочек, в 1978 году получила в Национальном университете Сингапура степень бакалавра права. В 2001 году получила там же степень магистра права. С 7 июля 2016 года также имеет почётную степень доктора права Национального университета Сингапура.

Албан-ажылга депшиири эдер

Профсоюзтарның национал конгрезинге ажылдап турган.

2001 чылда парламентыже кежигүнү кылдыр соңгуттурган. Чазакка элээн каш албан-дужаалг ажылдаан.

2013 чылда январь 8 парламентиниң даргазы кылдыр премьер-министр Ли Сяньлун саналдаан. Январь 14 ол-ла чылда Халима Сингапурнуң төөгүзүнде бир дугаар спикер херээжен апарган.

Президенти соңгулдалары эдер

Август 6 2017 чылда парламентиниң дарга албан-дужаал ажылындан чорупкан, президенти соңгулдаларынга киржир дээш. Идип үндүрери мурнуу чарыында "Чоннуң чоруу" деп парнтиядан үнген, аңаа 2001 чылдан тура турган[2].

Халимадан өске президенти албан-дужаал черинче 4 кандидат турган, арай ла оларны узуткаанар, чүге дизе кандидатарга хамарыштыр негелделерге дүүшпээнер (күруне албан-черинге стаж херек турган азы бир компания даргалаар турган, капитализациязы 500 млн сингапур долар ажып турар ужурлуг).

Хууда чуртталгазы эдер

Өг-бүлелиг. Беш аш-төлдүг, мусульман[3].

Демдеглелдер эдер

  1. Rajan, Uma. To Singapore with Love... // 50 Years of Indian Community in Singapore / Pillai, Gopinath; Kesavapany, Krishnasamy. — World Scientific Publishing Co, 2016. — ISBN 978-9-813-14058-5.. — «Notable female politicians include Dhanam Avadai, PAP Member for Moulmein (1965–1968), lawyer Indranee Rajah, the current Senior Minister of State, Ministry of Law and Ministry of Education, and Indian-origin politician Halimah Yacob, former Minister and current Speaker of Parliament.».
  2. PE2017 - Look at my credentials, not my past affiliations: Halimah Yacob. Хынаан 12 Тос айның 2017.
  3. Halimah Yacob named Singapore's first female president. Al Jazeera (2017-09-14). Хынаан 14 Тос айның 2017.