Шээр малды семистээри

Шээр малды семистээрде дараазында аргаларны ажыглаар:

  1. Хойнуң, өшкүнүң читкезин азы хендирбезин тудуп шинчилээр. Семис хойнуң хендирбезин тударга, кижиниң холу малдың хендирбезинге, моюн сөөгүнге дегбес, эъди хөй болур.
  2. Хой, өшкүнүң төжүн тударга, адыш ишти долуп турар хире улуг болза семизи ол.
  3. Семис хойнуң кудуруун тударга, ыяш ышкаш кадыг болза эң семизи ол, а кудурук шышпак, кошкак болза арай оон куду күштүг деп тодарадыр.

ДөсЭдер

  • Ном «Холу чемзиг авам сөңү» Эмзимаа Намзал