Чөөн-Хемчик кожуун

Чөөн-Хемчик кожуунуРоссия Федерациязында Тыва Республиканың муниципалдыг кезээ.

Үстүү-Хүрээ, 2013 чыл. Эрги хүрээниң ишти. Барыын талазындан тырттырган.
Адар-Төш, Чөөн-Хемчик.
Адар-Төш. Чайлаг. Чөөн-Хемчикте

Административтиг төвү — Чадаана хоорай. Чурттакчы чонунуң саны 19 890 кижи (2017).

Шөлү – 2169,13 км2. Национал тургузуу – тывалар. Шажынчы тургузуу – буддистер. Куржаг шагы – MSK+4 (UTC+7).

Ыдык ырызыЭдер

Чөөн-Хемчик кожуунунуң ыдык ырызы. Сөзү – Куулар Н. Х., аялгазы – Түлүш Б-М. И.

Буурул Хемчик үе-дүптен агып баткан
Буруңгудан ноян беглер баштап келген
Алызындан төре херээн тургускулаан
Алдыы, Үстүү хүрээлерлиг Чөөн-Хемчик.

Үжүк-бижик төре херээн
Үндезилээн Чөөн-Хемчик.

Алдын-мөңгүн хөмүр-даштыг эртинелиг
Арбай-тараа чалгып чыдар ховуларлыг,
Арат чону ажыл-ишчи, арбын малдыг,
Алдар аттыг маадырларлыг Чөөн-Хемчик.

Маңнык-торгу хээлиг хептиг
Маадыр чоннуг Чөөн-Хемчик.

Черни-дээрни сиртиледир девип турар
Күчүтеннер, арзылаңнар мөгелерлиг
Чүглүг куш дег, чарыштарга эртип келир
Чүгүрүктер чурту болган Чөөн-Хемчик.

Улус-чону чоргаар омак,
Улуг иште Чөөн-Хемчик.

Кожуун сүлдезиЭдер

Тус чүүл дараазында айтыгда: Чөөн-Хемчик кожуунунуң сүлдези.

ГеографияЭдер

Чөөн-Хемчик кожууну республиканың барыын талазында турар. Ооң кызыгаары: соңгу чүкте — Сүт-Хөл кожуун, чөөн чүкте — Улуг-Хем кожуун, мурнуу чүкте — Өвүр кожуун. Чериниң шөлү — 6484,56 км².

ТөөгүзүЭдер

XVIII векте Даа кожууну тургустунган. Кожуунну Чөөн-Хемчик деп 1929 чылда эде адаан. «Дзун» деп сөс моол дылдан «чөөн» деп илередип турар.

ДевискээриЭдер

Чөөн-Хемчик кожууннуң административтиг төвү — Чадаана хоорай. Кожуунда 11 суму бар.

 1. Баян-Тала сумузу, төп сууру Баян-Тала;
 2. Чадаана сумузу, төп сууру Бажың-Алаак;
 3. Ийме сумузу, төп сууру Ийме;
 4. Теве-Хая сумузу, төп сууру Теве-Хая;
 5. Хорум-Даг сумузу, төп сууру Хорум-Даг;
 6. Хайыракан сумузу, төп сууру Хайыракан;
 7. Хөндергей сумузу, төп сууру Хөндергей;
 8. Чыраа-Бажы сумузу, төп сууру Чыраа-Бажы;
 9. Чыргакы сумузу, төп сууру Чыргакы;
 10. Элдиг-Хем сумузу, төп сууру Элдиг-Хем;
 11. Шеми сумузу, төп сууру Шеми.
 • Кирсарай арбаны Чадаана хоорайынга хамааржыр.

Сураглыг кижилерЭдер

Кожуунга төрүттүнген улусЭдер

ҮндезиниЭдер

 1. Чөөн-Хемчик кожуунунуң чагырга чериниң сайтызы.
 2. Чөөн-Хемчик кожууну Тыва Республика чазааның сайтызында.
 3. Тыва чуртунда кожуун, суму чизези.