Хымыраан – сүттен кылган суксун. Хымыраан – бичии уругларга шай орнунга ижиртир суксун.

Хайындырган дустуг сугже хөй сүттү куткаш, кады хайындырар.

ДөсЭдер

  • Ном «Холу чемзиг авам сөңү»