Хой – ниити ады, төрүүр кыс хой, он ийи чылдың сес дугаарында кирген мал болур.

Азырал хой
Ovis orientalis aries 'Skudde' (aka).jpg
Эртемде классификациязы
Делегей чергелиг эртемде ады
Хой

Янзы аттарыЭдер

Чаш назылыг хой: Хураган, Ылым чаш хураган, Доруккан хураган, Часкылак, Күскүлек, Дөтпе.

Кыс хой: Тогду, Кызыр хой.

Чазап каан хой: Шилеге, Иртчигеш, Ирт.

Үрелиг мал: Кошкаржыгаш, Кошкар.

Хойнуң назыныЭдер

Кыскаладыр адаары:

Хунан хой – ийи харлыг хой, тогду хой.

Шилеге – чазап каан болгаш назыны ийи хар азы үш харлыг хой.

Чедишкен хой – дөрт хардан өөрү назылыг хой.

Ирт – чазап каан, үш хардан өрү назылыг, азы чедишкен хой.


ДөзүЭдер

  1. Моңгуш КЕНИН-ЛОПСАҢ: ТЫВА ЧАҢЧЫЛ. Тыва чоннуң ыдыктыг чаңчылдары. – Тувинские традиции. Книга вторая: священные традиции тувинского народа. – Кызыл: Тувинское отделение педагогического общества при Министерстве образования республики Тыва: Издательство “Новости Тувы”, 1999. На тувинском языке. 352 с.