Хан — дириг амытанның дамырларының иштинде суук бүдүмел.
Ооң ажыы болза кислород болгаш органнарга ажыктыг бүдүмелдерни клеткаларга чедирери, а углекистиг хейни болгаш шлакты клеткалардан үндүр дажыыры.