Флавоноидтер дээрге, сугга багай эстир, медицинада эм кылдыр ажыглап турар бүдүмелдерниң каттыжыышкынын ынча дээр, латин дылда «флавум» дээрге, сарыг дээн сөс болур. Ынчангаш, ындыг сарыг өң киирер бүдүмелдерни медицинада флавоноидтер деп адап турар. Таакпыны ораап тыртар улустуң салааларының баштары флавоноидтерниң салдары биле сарыг болуп турарын улуска чижек кылдыр айтып болур.

Флавон

ДөзүПравить

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Монгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"