Cultural/historical Tibet (highlighted) depicted with various competing territorial claims.
Light green.PNG Solid yellow.svg Автономнуг район Төвүт Кыдаттың тургузуунда
Red.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Төвүт, даштыкы төвүттерниң айытканы-биле
Solid lightblue.png Solid orange.svg Light green.PNG Solid yellow.svg Кыдаттың демдеглээни-биле Төвүттүң девискээри
Light green.PNG Энеткектиң марыжып турар девискээри, Аксайчинниң кезээ кылдыр
Solid lightblue.png Кыдаттың АРТ кезээ деп маргыжып турар Энеткектиң девискээри
Solid blue.svg Төөгү ёзугаар Төвүт культурага хамааржыр девискээрлер
* Энеткек - Индия

Төвүт (моол. Töbed.PNG Төбед/Түбед->Төвөд/Төвд; төв. བོད་ལྗོངས; кыд. 藏区 Дзаң чү) — Төп Азияда, Гималай дагларында, Кыдат биле Индия кызыгаарының аразында турар район. Үндезин чурттакчылары — төвүттер.

төвүттеп «Төвүт» — Бө (Пө)

1950 чылда Кыдат Арат Республиканың составынче Төвүт автономнуг район кылдыр кирген. Лхаса хоорай Төвүттүң төөгүлүг найысылалы болгаш Төвүт автономнуг районнуң административтиг төвү.

Дайынчы халдаашкынарның соонда Төвүттүң Кыдатка каттышканы амгы үеге дээр нарын болгаш чөрүлдээлиг айтырыг бооп артпышаан хевээр[1].

Индияның Дхарамсала хоорайда дескенсөстү тодарадыр Төвүттүң Чазаа ажылдап турар, 2002 чылга чедир ооң баштыңы кылдыр делегейде эң билдингир болгаш хүндүткелдиг кижи - Ыдыктыг XIV-кү Далай-Лама турган.

ТөөгүПравить

ГеографияПравить

ЧонПравить

КультураПравить

БойдусПравить

Саң-хөө байдалПравить

Чурттуң тускайлаң байдалыПравить

ДөсПравить

  1. Tibet // Britannica