Тыва Арат Республиканың 1945 чылда ССРЭ-каттышканының соонда, Тывага бир дугаар европейжи хевирлиг цирк тургустунган. Тыва цирктиң онзагай чүүлү - тыва чоннуң национал оюннарын, танцы-самын баштайгы тыва жонглёрлар, хендир кырынга кылыштаар эквилибристерниң оюн-көргүзүүнче киирген болуп турар. Тыва цирктиң үндезилекчизи РСФСР-ниң болгаш Тыва АССР-ниң артизи Оскал-оол Владимир Базыр-оолович болур. Ол чүгле ССРЭ-ге эвес, а даштыкы чурттардан бээр сурагжаан. Тыва цирктиң хөгжүм үделгези база чоннуң билдингир ырыларының аялгалары кирип турган. Цирк үргүлчү кожуун-суурлар, улуг хоорайлар кезип гастрольдап турган-даа болза, тускай цирк ареназы чок турган.

ДөсЭдер

??