Тыва акша́ (тюрк дылдарда «акша», сөс-биле «чырык») — Тыва Арат Республиканың акша саны. 100 көпеекке чарылган валюта. 1934-1944 чылдарга дээр турган. Оон ТАР-ның ССРЭ-ге катышканындан, орнунга орус рубль алдаржааш, ону шуут солаан.

Тыва акша

Эгеки төөгүзүПравить

1925 чылдың июль 25-де тывылган ТАР-ның күрүне банкызы — «ТываБанк», АССР-биле сумелешкениниң ёзугаар, ТАР-га совет акша (рубль) үндүрүп турган. 1933 чылдың 12 айда ТАР-ның чазаа совет акшаларга ТАР-ның сулдезин болгаш «Чугле арат республикада бар» - деп бижиктиг кылдыр шиитпирлээн.

ТАР-ның валютазыПравить

1933-1934 чылдарның уезинде, совет акшаларны орнаан тыва, 1, 2, 3, 4, 5 копеекке дең монеталар үндүрген. Олар чугле майның 1945 чылга дээр турган.

1936 чылдың январь 1-де чуртка акша реформазы болган, кажан совет валюта чоннуң валютазы биле солуттунган — арат респбуликаның банкноттары: 1, 3, 5, 10, 25 акша. Шупту 2 млн акша үндүрген.

Саазын акшаларПравить

 
   
   
   

Демир акшалар, көпеектерПравить

Көпеек, көпээк - дөмей уткалыг сөстер.

     

ДөзүПравить