Тыва күрүне тугу – Тыва Республиканың күрүне демдээ. 1992 чылдың сентябрь 17-де Дээди Хурал доктаалын ёзугаар хүлээп алдынган.

Тываның тугу

Тываның күрүне тугу – ак-көк шөлдүг, ортузунда база ак-көк шыйыглыг, ийи адырылган дараалашкак ак дилиндектиг болгаш ооң адырланган талазында сарыг оннуг үш-булуңчук бар.

Туктуң эскизиниң автору – Сат Оюн-оол. Туктуң талаларының хамааржылгазы 2:3.


Оон ыңайЭдер

ReferencesЭдер

Майык:Asia topic

Майык:Russia-flag-stub