Википедия:Амгы үеде болуушкуннар: различия между версиями

 
== Ужуражылгалар ==
=== 30.10.2017 ===
10 айның 30-де 2017 чылда тываТыва википедисттерниң бир дугаар чыыжы болган. Ол ужуражылгага тываТыва википедияныВикипедияны шимчедирин болгаш келир үеде чүнү канчаарын чугаалашкан. Ужуражылгаже дөрт4 кижи келген.
 
=== 07.06.2020 ===
2020ч 6а 7х 7 санныг Тыва Википедистер четкиге Zoom таварыш-тыр онлайн ужуражылганы кылганнар.
Аңаа [https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/WikiGap_2020_Russia WikiGap_2020_Russia] деп мөөрейниң түңнелдерин чугаалажып, тиилээн киржикчилеривистиң ажылын сонуургап турган. Чер алган киржикчилерге байыр чедирип турган.
 
 
=== 11.08.2020 ===
Тыва википедисттер Zoom таварыш-тыптыр онлайн ужуражылганы кылганнар. АнааАңаа [https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedians_of_Tyva_User_Group], "Ядро энциклопедии" конкурска чергелеш-тир Тыва конкурс эрттирерининэрттирериниң, "Выпускники и наставники России 2020", Тыванын журналисттери база солун сөткүүүлдерисөткүүлдери-биле кады ажылдажылгазынынажылдажылгазының, «За языки РФ»-тин Передовые практики сохранения языков народов Россиинин ийи дугаар онлайн-конференциязынынконференциязының дугайында сумележипсүмележип турганнар.
--[[Aжыглакчы:Agilight|Agilight]] ([[Aжыглакчы чугаа:Agilight|обсуждение]]) 15:25, 8 Алды айның 2020 (+07)
 
=== 09.07.2021 ===
2021ч 7а 9х Тыва Википедистер четкиге Zoom таварыш-тыр онлайн ужуражылганы кылганнар. Аңаа [https://tyv.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%A9%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BB:%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA_%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88/2021#%D0%9C%D3%A9%D3%A9%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D2%A3_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8 Түрк марафон 2021] деп конкурстуң "Тема: Тыва Википедия: написание статей для участия в конкурсе Тюркский марафон" чугаалашканнар.
 
== Вики-конференция 2020 ==
4697

правок