Википедия:Амгы үеде болуушкуннар: различия между версиями

 
=== 2020 чыл ===
*Амгы үеде март 8-те эгелээн WikiGap 2020 «Выдающиеся женщины России и мира» деп конкурста 3 Тыва Википедист 2 номинацияда киржип турар. Конкурстуң хуусаазы май 8-ке чедир. Киржиир күзелдиг википедисттерни кыйгырып тур бис.
 
Бо конкурска чедимчелиг болурун күзедим!
[https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/WikiGap_2020_Russia WikiGap 2020-же шөлүг]
 
*Июнь 12-ден эгелеп июль 12-ге чедир "Вики любит футбол" деп конкурсче Тыва Википедисттерни киржиирин кыйгырып тур мен.
[https://ru.wikimedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/Конкурсче шөлүг]
 
4697

правок