Франк, Анна: различия между версиями

23 байта добавлено ,  1 год назад
Нет описания правки
Метки: Мобилдиг эдилге мобилдиг янзызындан эдилге
=== Чаш үези ===
[[Файл:Anne-frank-geburtshaus-gedenkstele-2011-ffm-027.jpg|солагай|мини|200x200пкс|Франкфурт-на-Майнда Франк угбашкыларга тураскаадыг.]]
Анна Франк 1929 чылдың июнь 12-де Франкфурт-на-Майнга еврей өг-бүлеге төрүттүнген. Аннаның ачазы Отто Франк курлавырда офицер турган, ол үеде хуу сайгарлыкчы. авазыАвазы Эдит Холлендер Франк — бажыңга өг-бүлезин ажаанзырап турагнтурган. Аннаның улуг угбазын Марго Франк дээр турган.
[[Файл:Frankfurt,_Klinik_Maingau,_Ärztehaus.jpg|оң|мини|150x150пкс|Анна Франктың төрүттүнген эмнелгези]]
Франктарның өг-бүлези иудаизмниң чаңчылдарын хандыр сагывас чораан. Оларның чанынга католиктер база протестант чүдүлгелиг христианнар чурттап турган. Ындыг черге Анна Франк өсүпөзүп органкелген.
 
1933 чылда соңгулдаларга тиилээш, Гитлер чазак баштай бергенде олар Амстердамче көжүп чорупканнар.
 
 
Чаштынар черге Анна нидерланд дыл кырыынга чогаадып алганы Китти дээр эжинге чагаалар хевирлиг кылдыр демдеглелдерин бижип чоруп турган. Киттиге ол оларның-биле болуп турар бүгү болуушкуннарны тодаргайы-биле бижип турган. ВДемдеглелдигДемдеглелдиг кыдыраажын ол ''«Het Achterhuis»'' («В заднем доме / Артыкы бажыңда») деп адап алган.
[[Файл:Amsterdam_Anne_Frank.jpg|солагай|мини|200x200пкс|Амстердамеда Анна Франкка тураскаал]]
Эгезинде Анна ол демдеглелдерин чүгле бодунга дээш бижип турган. 1944 чылдың чазынында Англияже көже берген турган нидерлады радиога Нидерландының өөредилге сайыды Херрита Болкештейнниң дайын соонда чоннуң хилинчек-човулаңын барымдаалапкы дег бүгү-ле документилерни кадагалап чоруурун, оларның аразында демдеглелдер онза черни ээлеп турар деп чугаазын дыңнап каан.
 
=== Туттурганы болгаш шөлүттүргени ===
Чаштынар черге олар 25 ай ишти камгаланганнар. 1944 чылда чазакка бир-ле билдинмес бооп артып калган кижи чаштынып турар еврейлер барын хоптапкан болган. Август 4-те чаштып турган бажыңынга голланд шагдаа ажылдакчылары база гестапчылар чедип келген. Шупту 8 кижини хоругдааш, домзакка дөрт хондургаш, Вестерборк деп лагерьже чоруттунганнарчоруткан. Аңаа аар-берге ажылды кылып, хилинчекти көрүп тургаш, сентябрь 3-те Освенцимже шөлүттүргеннер. 1944 чылдың ийиги чартыында Освенцимге немецтер еврейлерни дыка хөйү-биле чок кылып турар үеде олар аңаа чеде бергеннер.
 
Ачазы Оттону олардан аңгылап каапкан. Дыка аар-берге байдалга аарып, хилинчектенип түрегделдиң сөөлгү чадаларын көргеннер.
1944 чылдың октябрь 30-де Берген-Бельзен деп лагерьже оларны көжүрүпкен.
 
1945 чылдың февральда лагерьге тиф аары кедерээнде, Марго биле Анна санитарлыг блокка барганнар.
 
== Чок болганы ==
Анонимный участник