Ай: Эде көрүлделер аразында ылгал

15 байт убрано ,  6 лет назад
Тег: Мобилдиг эдилге Мобилдиг хевирге эдер
Тег: Мобилдиг эдилге Мобилдиг хевирге эдер
1967 чылдың март айның ортузундан 1969 чылга дээр хыналда ужудуушкуннар эртип турган. Ооң үезинде "Аполлон-1", "Аполлон-4", "Аполлон-5", "Аполлон-6", "Аполлон-7", "Аполлон-8", "Аполлон-9", "Аполлон-10" дээрже чоруттунганнар. Ам-на 1969 чылдың чеди айның 16-да "Аполлон-11" Айже үнген. "Аполлон-11" үш кижиден тургустунган (Нил Армстронг - капитаны, Майкл Коллинз - пилоду, Эдвин Олдрин - пилоду) кол экипажтыг үнген.
 
Чеди айның 21-де 1969 чылда Гринвичтиң 02 шакта 56 минутада 20 секундада Нил Армстронг бирги базым кылып, Айның кырынче дүшкеш, дараазында сөстерни чугаалаан:{{Cquote| "Чаңгыс кижиге бо чүгле бичии базым, ынчалза-даа бүдүн Черниң чурттакчыларынга бо дыка улуг идиг}}".
 
Оригиналы: {{Cquote|"That’s one small step for a man, but one giant leap for mankind}}".
 
"Апполон-11-ниң" соонда база экипажтыг корабльдар Айже ушкан. "Апполон-12" [[Чер]]же 34.4 кг айның породазын эккелген. "Апполон-16" 94,7 кг породаны чыггаш, база чержеЧерже чедиишкинниг эккелген.
 
== Физик хемчээли ==
113

правок