Ай: Эде көрүлделер аразында ылгал

2829 байт добавлено ,  6 лет назад
Тег: Мобилдиг эдилге Мобилдиг хевирге эдер
Тег: Мобилдиг эдилге Мобилдиг хевирге эдер
 
==Айның шинчилелдери==
1961 чылда Американың октаргай шинчилээр НАСА агентствозу Айже октаргай корабльдар чортур программаны кылыр сорулганы салып алган. Ол программага октаргай шинчилээр "Аполлон" аттыг корабльдар болгаш чүък чүдүрер "Сатурн" деп ракеталар ажыглаттынган. "Аполлон" программазының үезинде Черниң кырынга ийи улуг чидириишкинниг болуушкуннар болган. [[Чер|Черге]] бүдүртүнүп турган шинчилел үезинде ракета ужудар шөлге улуг өрт болган соонда үш астронавт кижи өлген. Болуушкуннүң соонда өрттенген корабльды "Аполлон-1" деп адаан.
Ийиги болуушкунда "Аполлон-13-түң" суук [[кислород| кислородтуг]] бак часты бергени өрттедир будумел чорудар кезектерниң батареяларын үреп-чазарлаан.
 
1967 чылдың март айның ортузундан 1969 чылга дээр хыналда ужудуушкуннар эртип турган. Ооң үезинде "Аполлон-1", "Аполлон-4", "Аполлон-5", "Аполлон-6", "Аполлон-7", "Аполлон-8", "Аполлон-9", "Аполлон-10" дээрже чоруттунганнар. Ам-на 1969 чылдың чеди айның 16-да "Аполлон-11" Айже үнген. "Аполлон-11" үш кижиден тургустунган (Нил Армстронг - капитаны, Майкл Коллинз - пилоду, Эдвин Олдрин - пилоду) кол экипажтыг үнген.
 
Чеди айның 21-де 1969 чылда Гринвичтиң 02 шакта 56 минутада 20 секундада Нил Армстронг бирги базым кылып, Айның кырынче дүшкеш, дараазында сөстерни чугаалаан:{{Cquote|Чаңгыс кижиге бо чүгле бичии базым, ынчалза-даа бүдүн Черниң чурттакчыларынга бо дыка улуг идиг}}
 
Оригиналы: {{Cquote|That’s one small step for a man, but one giant leap for mankind}}
 
"Апполон-11-ниң" соонда база экипажтыг корабльдар Айже ушкан. "Апполон-12" [[Чер]]же 34.4 кг айның породазын эккелген. "Апполон-16" 94,7 кг породаны чыггаш, база черже чедиишкинниг эккелген.
 
== Физик хемчээли ==
113

правок