Билиглел: различия между версиями

234 байта добавлено ,  4 года назад
Нет описания правки
б (Agilight переименовал страницу Логика в Билиглел)
'''Төөгүзү'''
<br />
Амгы үеде дээди өөредилге черлеринде болгаш оон-даа өске өөредилге болгаш эртем черлеринде ажыглалда чоруп турар логиканың тургузукчузу – эрте-бурунгу Грецияның философу Аристотель<ref name=":0">В. А. Бочаров, В. И. Маркин. ''Введение в логику''. Москва. 2008</ref><ref name=":1">Ю. В. Ивлев. ''Логика''. Москва. 2004</ref>.
Стагириттиң бодалы-биле болза, логика дээрге тускай херексел-дир (бурунгу грек дыл кырында - Органон). Кандыг-даа эртемни өөренириниң эгезинде, кижи логиканы эки билип алыр ужурлуг. Логика эртемденге күштүг аргалар аппарады болур. Логиканың аргаларын ажыглаан шинчилекчи шын түңнелдерге албан-биле чедип алыр.
Төөгүде эң-не бир дугаар аксиоматиктиг дедуктивтиг теория – Аристотельдиң “силлогистика” деп эртем-тир. Силлогистика тускай угаалгаларны сайгарар, ынчалдыр оларны “силлогизм” дээр.
<br />
'''19 чүс чылдың''' ортузунда логикада революстуг өскерлиишкиннер болу бергеннер. Ол өскерлиишкиннерниң кол утказы – логикада математиканың аргалары калбаа-биле ажыглалче киргеннер.
Ол өскерлиишкиннерни Джордж Буль эртемденниң ады биле холбаштырган. Ынчангаш ол шинчилекчиниң ады-биле тускай алгебралар «Бульнуң алгебралары» деп атты алган<ref name=":0" /><ref name=":1" />.
<br />
'''20 чүс чылда''' логика амгы уениң хевиринче кире берген. Бертран Рассел, Готлоб Фреге деп логиктер үнелиг салыышкынны кылганнар. Расселдиң ажылдарында классиктиг логика тургустунган.
6

правок