Чаъш: Эде көрүлделер аразында ылгал

44 байта добавлено ,  7 лет назад
нет описания правки
Нет описания правки
Нет описания правки
 
=== эр кижиниң чаъжы ===
Шаг-шаанда тыва эр кижи узун чъашчаъш (кежеге) эдилээр турган. узунУзун чажы оонооң статузун илередир турган. оонунӨөнүң ишти чараштыр орупөөрүп бээр, кыланкылаң кара чаштыг мага -бодун, кужункүжүн коргузеркөргүзер чораан. шеригШериг-дайын азы узун орукка чорааш чажын хойленингехөйлеңинге чажырып алыр турган. противниккеДайзын удурланыкчыга туттурганда, чажын кезип кааптарга, азы багай чуулчүүл кылганда, чажын кезип кааптарга "Изгой/предательсаттыныкчы" деп санаар чораан. ынчалза Ынчалза-даа ламалар чажы тас чоруур чораан, ол дизе ангыаңгы айтырыг -дыр. эрЭр кижининкижиниң чажы эрнинэрниң кужункүжүн илередир турган. кыстыКысты алып огленгендеөгленгенде, эр -даа кыс -даа кижининкижиниң чаштарынчаъштарын иелери часканнап (раскрывая?)дыргак дыргак-биле дыраар. ийилдиргинИйилдирзин чангысчаңгыс черге оргускаш, алгып-йорээпйөрээп, экини кузепкүзеп чагывышаан чангысчаңгыс чавага кылдыр оруурөрүүр. боБо чанчылчаңчыл болза оглепөглеп баштаанын илередир база чангысчаңгыс огөг-булебүле туттунганын илередир.
 
 
Анонимный участник