Венера: различия между версиями

1 байт убрано ,  7 лет назад
Нет описания правки
[[File:Venus Earth Comparison.png|Чер биле Венераны деңнээни|thumb|right]]
 
Өске планеталардан болгаш сылдыстардан ылгалдыг көскү, чидиг, чараш, чамдыкта [[Хүн (сылдыс)|Хүн]] ажып турда дээрниң барыын талазынга, Хүн үнериниң мурнунда чөөн талазынга көстүр планетаны '''Венера''' деп адаар. Дээрде чайыннап турар чырыының хемчээли-биле алыр болза, Венера Хүннүң, [[Ай|Айның]] соонда, үшкү черде. Ол чамдыкта хүндүс безин көстүп тургулаар, а дүне сылдыстар аразынга эң онзагай көскү. Тывалар ону кежээки азы эртенги шолбан деп адаар турган.
[[File:Venus-real color.jpg|Венера|thumb|right]]
== Физика хемчээли ==
Хемчээл талазы-биле Венера Чер хире, ооң диаметри 12100 км. Венера, Черге көөрге, Хүнче чоок. Хүннү дескинер оруу Черниң оруунуң иштии талазында, ынчангаш ол чамдыкта Чер биле Хүннүң ийи аразы-биле дужаажып эртип болур. Ындыг таварылгалар ховар болгулаар. Сөөлгү ындыг таварылга 2004 чылда болган.
[[File:Venus Earth Comparison.png|Чер биле Венераны деңнээни|thumb|right]]
== Венераның атмосферазы ==
Венераның агаарының составы Черниинден улуг ылгалдыг. Спектрлиг сайгарылганың дузазы-биле илередирге ооң агаарында, кол нургулайында [[углекислый газ]], шоолуг эвес [[угарлыг газ]], [[дустуг кислота]], оон ыңай фторлуг водородтуң кислотазының холумактары бары илерээн. Чер кырынга ындыг хоранналчак газтарның катчылгазы ховар таварышкылаар болгаш чүгле вулканнар чазылган черлерге туруп болур.
8834

правки