Тук (үндезини нидерл. vlag[1]) – тускай өңнүг хээлиг, шын геометриялыг (колдуу кезээнде дорт булуңнуг) дилиндек пөс.

Делегейде күрүнелерниң девискээрин туктар-биле шыпкан карта. 2015 чыл
Данияның тугу — эң үр күрүне тугу кылдыр ажыглаттынып турар XIII чүс чылда киирген тук-тур
Парламентиниң үш-булуңчугунда туктар, Канберра (Австралия)

Күрүне тугу – күрүне демдектериниң бирээзи. Күрүне тугундан өске шериг-далай биле садыг-саарылга туктарын ажыглап турар.

Тук чүгле күрүнеде бар эвес, а тускай тус черлерде болгаш хоорайларда база бар. База делегей организацияларында (чижээ, КНО), садыг-саарылга каттыжыышкыннарында, национал болгаш ниитилел шимчээшкиннеринде, спортчу командаларда бар.

Ооң аңгыда, флотка корабльдар аразынга медеглелдер дамчыдар мэдээлээр туктарны ажыглап турар. Тук композициялары база реклама болгаш каасталга сорулгаларынга ажыглаттынып турар.

ДемдеглелдерЭдер

  1. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. — 4-е изд. — Москва: Советская энциклопедия, 1988.


ШөлүглерЭдер