Томь - Барыын Сибирьде хем, Обтуң оң адыры.

Томь хем

Томнуң бажы Абакан сыннарының барыын эдектеринде, Карлыган сыннарының соңгу кырлаңнарының болгаш "Томнуң шыпшыы" деп дагның аразында тулаалалчак эдээнде. Эгеки дурту тулаалыг шынаада мурнуу-барыын уг-биле агып чыдар. Томь деп аттың тывылганының дугайында янзы-бүрү саналдар бар. Алдарлыг дылчы, төөгүжү, А. М. Кондратовтуу-биле алырга, хемниң ады амгы үеде биче буурай кет чоннуң дылындан келген. Хемниң узуну - 827 км, делгеми - 3 км чеде бээр.

Томда хоорайларПравить

Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Кемерово, Юрга, Томск, Северск.