Он бир ай азы Ноябрь (лат. November — тоску) – Григориан календары-биле чылдың он бир дугаар айы. Он бир айда 30 хүн бар.

Ноябрьны Григориан календарьда он бирги ай кылдыр санаар, а эрги рим чыл санаашкыны-биле алырга тоску ай-дыр, чүге дизе Цезарньның реформазының бертинде чыл с марттан эгелээр турган. Ынчангаш лат. novem — тос деп уткадан Ноябрь айны адаан. Чылдың 30 хонуктуг дөрт айларның бирээзи.

Амгы эпохада григориан календарь-биле ноябрь 23-ке чедир Хүн Деңзилер сылдыстар чыыжынга турар, ноябрьның 23-29 хүннеринде — Скорпионнуң сылдыстар бөлүүнге, а ноябрь 29-тан эгелеп — Чылан тудукчузунуң сылдыстар бөлүүнге турар (өске тайыблыр-биле — ноябрьның 22 биле ноябрьның 30 таарыштыр).

Байырлалдар

эдер

Делегей чергелиг

эдер
 • Ноябрьның 1 — Делегейниң веганнар хүнү
 • ноябрьның бирги субботазы — Делегейниң эрлер хүнү
 • ноябрьның 8 — КВН хүнү
 • ноябрьның 10 — Делегейниң бугалдырлар болгаш аудиторлар хүнү
 • ноябрьның 17 — Делегейниң сургуулдар хүнү
 • ноябрьның 19 — Делегейниң эр (эрзиг) хүнү
 • ноябрьның үшкү четверги — Делегейниң философия хүнү
 • ноябрьның үшкү улуг-хүнү — Делегейниң орукка озал-ондакка таварышкан кижилерни сактыр хүн

Советтерниң

эдер
 • ноябрьның 7 биле 8 — Улуг Октябрьның Социалистчи хувискаалының чылдааны (1918 тура 1991 чедир чылдарда байырлап турган)

Россияның

эдер
 • ноябрьның 1 — Шүүгү приставының хүнү
 • ноябрьның 4 — Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү (2005 чылдан тура демдеглеп турар)
 • ноябрьның 7 — День согласия и примирения (отмечался с 1996 по 2004 год) (с 1992 по 1994 год носил название «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», в 1995 году носил название «День проведения военного парада на Красной площади в Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)»)
 • ноябрьның 10 — РФ-тиң Иштики херектер яамызының ажылдакчыларының хүнү
 • ноябрьның 15 — Бүгү Россияның шеригже келдиртирикчиниң хүнү
 • ноябрьның 18 — Соок Ирейниң (Деда Морозтуң) төрүттүнген хүнү
 • ноябрьның 19 — Ракеталыг шериг болгаш артиллерияның хүнү
 • ноябрьның 21 — РФ-ның үнүдүрүг органнарының ажылдакчызының хүнү
 • ноябрьның 21 — Бухгалдыр хүнү
 • ноябрьның сөөлгү улуг-хүнү — Иелер хүнү
 • ноябрьның 22 — Психологтар хүнү
 • ноябрьның 27 — Далай чадаг шерииниң хүнү
 • ноябрьның 27 — Үнелекчиниң хүнү