Мухина, Елена Вячеславовна

Еле́на Вячесла́вовна Му́хина (1960 чылдыӊ июнь 1, Москва, СССР — 2006 чылдың декабрь 22, Москва, Россия) — совет болгаш россий гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР, Спортчу гимнастикага ССРЭ-ниӊ тергиин чемпиону (1979), брусьяга чемпиону (1978, 1979) болгаш хостуг упражненияларга чемпиону (1977). Брусьяга Европа чемпиону (1977, 1979), бревне (1977) хостуг упражненияга Европа чемпиону (1977), многоборьеге Европанның мѳӊгүн медаль (1977) хостуг упражненияларга (1979), опорных прыжкиге хулер медаль (1977). Делегейниң тергиин чемпиону (1978), Делегейниӊ команда аайы-биле чемпиону (1978) хостуг упражненияларга (1975), брусьяга Делегейниң мѳӊгүн медали (1979) бревнога Делегейниң мѳӊгүн медали (1978).

Елена Вячеславовна Мухина

Elena Mukhina (1978).jpeg
Төрүттүнген хүнү 1960 июньнуң 1(1960-06-01)[1]
Төрүттүнген чери
Мөчээн хүнү 2006 декабрьның 22(2006-12-22)[2][1] (46 лет)
Мөчээн чери
Хамаатызы (албатызы)
Ажыл-херээ спортивная гимнастка
Чогаадыкчы дылы Орус дыл
Шаңналдары
орден «Знак Почёта»
заслуженный мастер спорта СССР
Commons-logo.svg Викишыгжамырда медиафайлдар Викишыгжамырда

Допчу намдары.Эдер

Москвага 1960 чылда июнь 1 тѳрүттүнген. 1962 чылда авазы чок болган, ачазы ѳске ѳг-бүлелиг апарган. Еленанны кырган-авазы Анна Ивановна азрап каан.
Беш харлыындан тура спортчу гимнастика биле эдержип эгелээн. Спортчу гимнастиканның нарын аргазы «Петля Корбут» эгезинде чүгле Елена кылыр кылдыр чогааткан турган. 1980 чылда Минскиге чайгы Олимпий оюннарынга белеткенип тургаш Мухина ооргазынга аар кемдээшкинни алган. Операцияны профессор Аркадий Владимирович Лившиц кылган. Гимнастыӊ сегий бээринге кордал турган, ынчалза-даа кемдээшкин спортчуну бүгү назынында салбайн барган.
2006 чылдың декабрь 22 Москвага чок болган. Спортчу кемдээн соонда Россиянныӊ болгаш Совет Эвилелинниң гимнастика Федерациязы база эрге-чагыргалары спортчуну тогбайн барганы чѳгенчиг. Аӊаа бодаарга даштыкынның Делегей олимпий комитеди спортчуга эң бедик шаӊналды тыпсып кээп чорааннар  —  Делегейниң олимпий комитединниӊ дээди хорек демдээ - Мѳӊгүн Олимпий ордени.(1983).

Троекуров хѳѳрүнде ажааган.

ЧедиишкиннериЭдер

 • Хүндүлүг спорт мастери.
 • Делегейниӊ тергиин чемпиону (1978)
 • Делегейниң хостуг упражнениялар кылырынга чемпиону (1978)
 • Брусь биле бревнога делегей чемпиону (1978)
 • Бруська Европа чемпиону (1977, 1979)
 • Бревно биле хостуг упражненияларга Европа чемпиону (1977)
 • Многоборье биле хостуг упражненияларга ийиги чер. (1977, 1979)
 • Хулер опорный прыжоктарга. (1977)
 • Брусья биле бревнога Делегй кубогуннуӊ эдилекчизи. (1977)
 • ССРЭ-ниң тергиин чемпиону (1978)
 • Брусьяга ССРЭ-ниң чемпиону (1977, 1978)
 • Хостуг упражненияга ССРЭ-ниң чемпиону (1977)
 • Многоборьеге ССРЭ-ниң кубогуннуӊ мѳңгүн медали (1977)
 • Брусьяга ССРЭ-ниң хулер медали (1977)
 • Хостуг упражненияга ССРЭ-ниң хулер медали (1978)
 • Кавалер ордена «Знак Почёта» (1980)
 • Награждена высшим знаком олимпийского почёта — «Серебряным Олимпийским орденом» Международного олимпийского комитета (1984)
 1. 1,0 1,1 Find a Grave (англ.) — 1995.
 2. http://www.dnaindia.com/report.asp?NewsID=1071240