Мерген-угаанныг

Мерген-угаанныг азы мерген – мерген угаанныг кижи.

Эрте бурунгу Грецияда мерген угааныг кижилерни болгаш мерген угаанныг кижилерге ынак улусту аңгылап турган – философтар деп турган. Төөгү-биле алырга, мерген угаанныг улусту философтар солаан.

Эрте бурунгу үеде мерген угаанныг кижилерни эртемденнерге дөмейлеп турган.

Дөзү:Править

  1. Орус-Тыва словарь
  2. Орус Википедия