Кол менюну ажыдар
Тугу
Сүлдези
Мексика картада

Мексика (исп. México [ˈmexiko]), төре ёзугаар — Мексиканың Катышкан Штаттары (исп. Estados Unidos Mexicanos) — соңгу чүгүнде АКШ, мурнуу-чөөн чүгүнде Белиз биле Гватемала турар Соңгу Америкада чурт[1].

Барыын эриине Калифорния заливиочулдурар херек биле Оожум океаны суглары, чөөн талазында — Мексиканың заливи суглары болгаш Кариб далайны Мексиканы шаптап турар[2].

ДөзүкЭдер