Көрей дыл – көрей чоннуң үндезин дылы, ийи чурттуң күрүне дылы: Соңгу Көрея (Көрей Демократ Арат Республика, көр. .조선 민주주의 인민 공화국) база Мурнуу Көрея (Көрей Республика, көр. 대한민국).

Көрей дылдың нептереңгейи
Көрей дылдың диалектилери