Йөрээл - эки чүве күзеп чүве чугаалаары; алгыш, алгыш-йөрээл.

Йөрээлдиг - йөрээл болур, эки чүве күзээн.

Йөрээлчи - йөрээл салыр, йөрээл чугаалаар чечен кижи.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.