Иркутск – хоорай (1686 чылдан бээр), Иркутск областьнуң административтиг төвү.

Иркутскун тугу

Солун барымдааЭдер

Иркутск хоорайда тыва эки турачыларнын ады-биле адаан кудумчу бар

ДозуЭдер