Жираф

Жираф - кедергей узун моюннуг, аажок узун даваннарлыг бедик шокар амытан.