Датдемирниң кислород-биле чайгаар холушканында тыптыр бүдүмел, ынчангаш кадыг демирни ол чоорту чип каавыттар.

Дат

Дөзүк эдер

  1. Ч.М. Чап, А.Т. Бөлгүм-оол. Тыва угулзалар, хээлер. Тываның Ю.Ш. Күнзегеш аттыг ном үндүрер чери, Кызыл - 2008ч. 59 ар.