"Гитара" – хылдыг хылдаар хөгжүм херексели, делегейде эң нептергей хөгжүм херекселиниң бирээзи.

Henriette ronner-knip making music.jpg

Гитарага ойнаар хөгжүмчүнү "гитарчы" дээр. А гитараны кылыр азы септээр кижини "гитара мергени" азы лютье дээр.