Кол менюну ажыдар

Геополитика (бирги и узадыр адаттынар) — күрүнениң даштыкы төрези колдуунда географтыг факторлар-биле, чурттуң байдалы-биле тодараттынар деп санаар төре концепция, ындыг концепцияга даянган даштыкы төре.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.