Гений (е узадыр адаттынар):

  1. Дээди чогаадыкчы салым-чаяан.
  2. Ындыг салым-чаяанныг кижи.

Улустарның генийи мөөңнеттинген, угаан улуу, келир өйнүң чырыткызы... (Ю. Күнзегеш).

Гениалдыг — гений болуп турар, дээди чогаадыкчы салым-чаяанныг.

Гениалдыг орус шүлүкчү А.С. Пушкинниң адазының адын кым дээр чорааныл? (В. Моңгуш).

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.