Генерал-губернатор

Генерал-губернатор (ийи кезээниң кайызында-даа а узадыр адаттынар) — Хаанныг Россияга болгаш өске-даа чамдык чурттарга: крайның, можунуң дээди шериг-удуртулгалыг эрге-чагыргалыг даргазы.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.