Генерал (а узадыр адаттынар) азы Ваңшеригниң дээди командылал тургузуунуң дужаалы, ону эдилээн кижи.

Дөс эдер

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.