Гегемония (о узадыр адаттынар) — бир күрүнениң өске күрүнеге, бир аңгының өске аңгыга хамаарыштыр удуртукчу болуру.

Дөс эдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.