Гангстер (англ. Gangster) - боо-чепсектиг чыылган дээрбечилер кежигүүнү, англи дылда "дээрбечи", "үптекчи" деп база уткалыг. Колдуунда XIX-XX чүс чылдың АКШ-ң, Италияның, Мексиканың, Японияның, Кыдаттың бооларлыг дээрбечилерин ынчалдыр адаар турган.

Аль Капоне - билдингир американ гангстер
Франк Костелло
Робинсон Эдвард - американ киноларда гангстерлер ролюн ойнаар турган

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары), Том I, А-Й. Новосибирск, Наука 2003ч.