Горький аттыг автомобиль заводу

(Газик арындан шилчээн)
Бүдүрүлгениң заводунче киирер хаалгазы

Горький аттыг автомобил заводу (кысказы-биле ГАЗ) — совет болгаш российжи автомобиль тудар бүдүрүлге, Россияда чиик, чүък сөөртүр чиик автомобильдерни, биче автобустарны болгаш дайынчы техниканы эң улуг бүдүрүкчүзү.

Чон чугаа кырынга газик деп орук далдавас чиик майнаны адаар.

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайылбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.