Га азы гектар - 10 000 квадрат метрге дең шөл, гектар.

Тыва чогаалдаЭдер

Шөлү безин 200 муң га болгай (К. Аракчаа).

Көжээлиг-Талда үжен ганы доозуптувус... (С. Сарыг-оол).

ДөсЭдер

  1. Тыва дылдың тайлыбыр сөстүү (словарь). Том I, "Наука", Новосибирск 2003ч.